Faceți căutări pe acest blog

joi, 4 aprilie 2013

Accesul și infrastructura de transport - Anina


Teritoriul localităţii Anina este străbătut de DN 58 care face legătura între municipiul Reşiţa şi Anina, de unde se continuă cu DN 57B spre Oraviţa şi DN 57B spre Bozovoci, înlesnind tranzitul între Banat şi Oltenia, prin Orşova. Acest drum asigură transportul greu în teritoriu.
Zona este deservit şi de cale ferată normală în lungime de 32 km pentru transport de călători şi marfă pe relaţia Anina-Oraviţa-Berzovia-Timişoara. Localitatea Anina este servită prin gară proprie pentru călători şi marfă. 
Distanţele faţă de alte localităţi socotite pe DN, DJ sau DC :
       Anina  -  Reşiţa                      -  32 km  - pe DN 58
       Anina  -  Bozovici                  -  34 km  - pe DN 57B
       Anina  -  Oraviţa                    -  33 km  - pe DN 57B
În ceea ce priveşte circulaţia rutieră în interior localităţii Anina, aceasta este asigurată de o reţea stradală orăşenească, de 65 km lungime, din care modernizată - 21 km: 
·      D.N. 58 - ca principală arteră de circulaţie ce străbate oraşul, asigură legătura dintre  Caransebeş si Anina; în cuprinsul intravilanului DN58 devine stradă de categ.III, din care se desprind străzi laterale de categoria IV ;
·      D.N. 57B - ce face legătura între Oraviţa, Bozovici, Iablaniţa, trecând prin Crivina.
·      D.J. 582F - se desprinde din D.N.58 la km 28, urcă dealul Colonovăţ şi duce în cunoscuta zonă turistică din jurul lacului Mărghitaş.
·      D.J. 582C - se desprinde din D.N.58 la km 28, urcă dealul Colonovăţ, trece pe lângă Oraşul Nou, prin punctul Cuptoare, de unde urmează vechiul drum al UDR-ului până la Comarnic şi mai departe, până la Crivaia;
·      D.J. 582B - ce face legătura între Anina (Sigismund) şi Oraviţa, prin Marila.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu