Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 1 mai 2013

Plan de acțiuni turisticeAdministrația Locală a orașului Anina elaborează în prezent un plan de acțiuni în domeniul turistic pentru atingerea a 6 obiective principale:

1. Consolidarea parteneriatului cu actorii locali pentru creşterea numărului înnoptărilor în orașul Anina și în apropiere.
2. Promovarea imaginii de marcă a destinaţiei, care să diferenţieze Anina de alte destinaţii turistice şi să crească notorietatea produselor sale vis-a- vis de clienţi.
3. Lansarea şi dezvoltarea continuă a mijloacelor de comunicare atât cu clienții existenți cât și cu potențialii clienți (publicații, site web, etc.) care să permită accesarea de informaţii actualizate despre infrastructură şi atracţii, produse şi oferte, şi să faciliteze vânzarea produsului turistic.
4. Asigurarea unei primiri de calitate a vizitatorilor în toate structurile de primire turistică. 
5. Aprofundarea cunoştinţelor despre vizitatorii orașului.
6. Implicarea în reţele naţionale şi internaţionale pentru crearea unui cadru general favorabil dezvoltării turismului şi pentru a beneficia de schimb de bune practici.

Etapele în care vor fi luate măsuri pentru a putea fi realizate aceste obiective sunt structurate astfel:
  • Informarea, consilierea, facilitarea lucrului în reţea a actorilor locali
  • Inventarierea şi cercetarea infrastructurii de specialitate, a resurselor şi facilităţilor turistice
  • Dezvoltare turistică
  • Promovarea destinaţiei turistice Anina
  • Observarea turistică
  • Cooperare regională, naţională şi internaţionalăNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu